uvod.jpg (23335 bytes)

Cyklistický klub BIKESPORT so sídlom v Novej Dubnici pôsobí od roku 2006. Svoju činnosť zameriava na podporu záujemcov o cyklistický šport z radov detí, mládeže i dospelých z nášho regiónu. Jednou z úloh je účasť aktívnych pretekárov na pretekoch organizovaných Slovenským zväzom cyklistiky. Ďakujeme za podporu našim sponzorom, ktorých logá nosíme na našich dresoch počas tréningov a pretekov v rámci celej Slovenskej republiky. Veríme, že takouto reprezentáciou pomôžeme upevňovať v povedomí Vašu firmu, značku alebo Váš produkt.

  Poukážte 2% zo svojich daní:

Náš klub je  zapísaný do registra určených právnických osôb oprávnených poberať 2% podiel zaplatenej dane z príjmov fyz. a právnických osôb. Aj Vy,Vaši známi i podnikateľské subjekty môžete podporiť našu činnosť poukázaním časti Vami zaplatenej dane za rok 2016, za čo Vám vopred ďakujeme.

  Postup krokov je nasledovný: 

sipka.gif (189 bytes) Ak ste zamestnanec a požiadali ste zamestnávateľa o ročné zúčtovanie (je o to treba požiadať najneskôr do 15.2.2017 inak budete musieť podávať daňové priznanie sami), vytlačte si potvrdenie o zaplatení dane a dajte si ho potvrdiť u Vášho zamestnávateľa.  Vypočítajte hodnotu 2% z riadku 05 "Daň na úhradu", zaokrúhlite ju matematicky na 2 desatinné miesta a túto sumu uveďte vo vyhlásení. Minimálna výška poukázanej sumy od fyzickej osoby je 3,00€. Vytlačte a vyplňte prosím ďalej nasledovné vyhlásenie  a s potvrdením Vášho zamestnávateľa ho odovzdajte na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska najneskôr do 30.4.2017, alebo doručte na našu adresu. 

ico_doc.gif (152 bytes) potvrdenie.doc
  vyhlasenie.pdf

sipka.gif (189 bytes) Ak ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie sama, vyplňte v závere daňového priznania tabuľku "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane ...". Vypočítajte hodnotu 2% z riadku "Daň znížená o daňový bonus", zaokrúhlite ju matematicky na 2 desatinné miesta a túto sumu uveďte vo vyhlásení. Minimálna výška poukázanej sumy od fyzickej osoby je 3,00€. Ak súhlasíte so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) prijímateľovi, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Nezabudnite na podpis v danej tabuľke.

sipka.gif (189 bytes)  Ak ste právnická osoba, vyplňte v závere daňového priznania tabuľku "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane ...".. V tomto roku nám môžete poukázať 2% z Vašej dane z prijmov, len v tom prípade, ak najneskôr do dátumu podania daňového priznania nám navyše poskytnete finančný dar vo výške 0,5% z Vašej dane. Budeme radi ak to z Vašej strany bude možné a pripravíme Vám darovaciu listinu. V prípade, že dar do uvedeného termínu neposkytnete, môžete poukázať najviac 1% z Vašej dane. Vypočítajte podľa uvedeného hodnotu 1% alebo 2% z Vašej dane uvedenej na riadku 800 a zaokrúhlite túto hodnotu matematicky na 2 desatinné miesta a túto sumu uveďte vo vyhlásení. Minimálna výška poukázanej sumy od právnickej osoby je 8,00€. Ak súhlasíte so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) prijímateľovi, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Nezabudnite na podpis štatutárneho orgánu v danej tabuľke.

Ďalej v daňovom priznaní uveďte:

IČO:42015448
právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno: CYKLISTICKÝ KLUB BIKE-SPORT
Ulica: GORKÉHO
číslo: 52
PSČ: 01851
obec: NOVÁ DUBNICA

Za Vašu podporu Vám úprimne ďakujeme !

podrobnejšie informácie o poukázaní 2% z dní najdete na tomto linku

 

Úhrada členského príspevku:

Pripomíname členom nášho klubu, že pokiaľ chcú využívať výhody a práva člena, je potrebné uhradiť členský príspevok vo výške 10€ na nižšie uvedené číslo účtu do 30.4.2017. Ako variabilný symbol uvedte datum narodenia v tvare DDMMRRRR a do poznámky uveďte svoje meno.

IBAN: SK69 8330 0000 0020 0089 0698

kontakt

cyklostránky

informácie


 

posledná aktualizácia: 09.04.2017 

stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie